Følger du reglene for arbeidsklær?

I arbeidslivet har vi flust av lover og regler, også når det kommer til arbeidsklær. Arbeidstilsynet har en rekke forskrifter bedrifter må følge på dette området.