Disse bransjene trenger arbeidstøy

Svært mange bransjer bruker arbeidstøy og arbeidsuniformer. For noen er arbeidsklær en del av arbeidsavtalen, for andre er det lovpålagt.