Derfor bør ikke arbeidstøy vaskes hjemme

Det er nok ikke alle som tenker over at vasking av visse typer arbeidstøy bør tas hånd om av profesjonelle. Hygiene og sikkerhet er to svært viktige aspekter i mang en bransje, og vask av arbeidstøy er et eget fagfelt nettopp av denne grunn. Det finnes nemlig mange fallgruver som kan påvirke sluttresultatet når man vasker jobbklærne i sitt eget hjem.

Ingen garanti for god hygiene

Den største faktoren som spiller inn når ansatte skal vaske jobbklærne selv, er mangel på kunnskap om bakterier og hygiene. Det er helt greit å vaske klærne man bruker til vanlig på 30 eller 40 grader, men dette holder ikke når det kommer til yrkestøy – selv om de ikke viser synlige tegn til å være møkkete.

For at alle bakterier som sitter i plagget skal elimineres, må enten en termisk eller kjemotermisk prosess brukes. En termisk prosess er 90 grader over 10 minutter i løpet av vaskeprosessen. Kjemotermisk prosess er en kombinasjon av riktig type kjemi og 60 grader i over ti minutter i løpet av vaskeprosessen.  Gjør man ikke dette vil bakterier man ikke ser med det blotte øyet sitte igjen, noe som kan gi alvorlige konsekvenser i bransjer der hygiene er livsviktig. Næringsmiddel og legemiddelindustrien er alle eksempler på sektorer som er avhengige av at klærne tilfredsstiller alle hygieniske krav for et sikkert miljø.

Stor sjanse for kontaminasjon

En annen problemstilling som oppstår ved vask av arbeidstøy i private hjem, er risikoen for kontaminasjon. Det er for eksempel svært uheldig å vaske klær som brukes i sammenheng med industri, med vanlige fritidsklær. Ved prosess som ikke tilfredsstiller termisk eller kjemotermisk metode vil dette føre til at bakterier og kjemikalier knyttet til arbeidstøyet ikke blir borte, men smitter over på fritidsklærne.

Det samme gjelder felles oppbevaring av klærne i skittenstøykurven. Svært få tenker over at arbeidsklærne også her kan kontaminere personlig klesvask. Selv om man vasker arbeidsklærne med riktig prosess, vil fritidsklær som vaskes på 30-40 grader sitte igjen med bakterier man helst ikke vil ha på kroppen. Samme tørketrommel for begge klestyper er også uheldig.

Feil håndtering etter vask er et stort problem

Det er ikke bare riktig og separat bruk av vaskemaskinen og tørketrommelen man må ta hensyn til ved vask av arbeidstøy, det er også riktig håndtering etter. Mange tenker ikke over at hendene våre kan bære med seg bakterier og smitte om de ikke desinfiseres. Ved håndtering av rent arbeidstøy må hendene være plettfrie, for å forhindre at smittebakterier tas med inn i utsatte områder.

Det er heller ikke mange som er oppmerksomme på bakteriene klærne kommer i kontakt med om man har på seg arbeidsklærne på vei til jobb. Kollektiv transport er et mekka for bakterier, og vil garantert feste seg til klærne på reisen til og fra arbeidsplassen. Jobbklær må oppbevares i beskyttede omgivelser fra vaskerom til arbeidsplass slik at de ikke kontamineres – hvis ikke vil hele vaskesyklusen ha vært forgjeves.

Arbeidsgiver har ingen innsikt i de ansattes vaskevaner

Det vil alltid være en grad av risiko tilknyttet det å la ansatte vaske arbeidstøyet i eget hjem. Særlig på arbeidsplasser der dårlig hygiene kan gå ut over helse og sikkerhet til både ansatte og kunder, er dette et problem. Arbeidsgiver har ingen mulighet til å følge med på hvordan rengjøring av uniform skjer i hvert enkelt hjem, og mulige problemer vil derfor ikke oppdages.

God lukt og ingen synlige flekker er dessverre ikke tilstrekkelige bevis for at klærne er hygieniske, da bakteriene som utgjør et problem ofte er mikroskopiske. Arbeidsgiver vil derfor ikke kunne bruke sansene som hjelpemiddel når plaggene skal vurderes hygieniske eller ei.

Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at hygiene på arbeidsplassen er i henhold til regler og forskrifter. Blir det bestemt at de ansatte skal ta seg av klesvasken selv, er det arbeidsgiver som vil stå til ansvar om noe er feil. Dersom et sikkert miljø er viktig i den daglige driften, bør det derfor iverksettes tiltak som ivaretar dette.

Få full kontroll med profesjonell hjelp

Det vil alltid lønne seg å engasjere profesjonelle når arbeidstøyet trenger en vask. Industrielle vaskerier fokuserer først og fremst på god hygiene og sørger for at alle typer jobbklær behandles riktig.

Fordi industriell vasking skjer i et kontrollert miljø, vil alle steg i prosessen bli nøye inspisert. Forglemmelser som ofte kan skje i private hjem vil derfor ikke skje her. Man vil for eksempel aldri oppleve at våte klær ligger glemt i vaskemaskinen over lenger tid, eller at katten har lagt seg på de varme klærne som nettopp kom ut av tørketrommelen.

Profesjonelle tekstilservicefirmaer følger europeiske og internasjonale standarder til punkt og prikke, og bruker høyteknologisk utstyr og prosedyrer for best mulig resultat. At klærne skal forlate bygningen i plettfri forfatning er et viktig fokus, noe moderne maskiner sørger for gjennom skånsom, men effektiv, vasking.

Få uforpliktende pristilbud!

Bestill gratis befaring