Slik bidrar Stil Tekstilservice til lokal ungdom og idrett

Helt fra midten av 90-tallet har Stil Tekstilservice sponset lokal idrett og kultur, og beløpet har økt jevnlig siden år 2000. I dag støtter vaskeriet elleve idrettsklubber i Ski og Follo med nærmere én million kroner. – Vi ønsker å gi noe tilbake, sier daglig leder Merete Hagen.