Stil Tekstilservice sikrer renhold som hindrer smittespredning

Renhold har blitt en samfunnskritisk oppgave for å hindre smittespredning. Stil Tekstilservice sikrer matter og rene mopper til vask av gulv på skoler, i barnehager og på sykehus.