Krav til vask av næringsmiddeltøy: De 7 grunnprinsippene

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) har strenge krav til vask av næringsmiddeltøy, og Stil Tekstilservice jobber hardt for å oppfylle alle syv av dem.