1949

Stil Renseri startet opp på Tøyen i 1949 av Gunvor og Kaare Grytnes.

Navnet Stil kom trolig fra «Style» – et utrykk brukt mye etter krigen. Det startet med privatkunder.

1952

Flyttet til Klemetsrud – ble mer og mer arbeidstøy for bedrifter.

1955

Renseriet brant ned – noe som preget Stil i mange år, men bedriften lot seg ikke knekke og bygde seg raskt opp igjen.

1966

Stil flyttet til Ski – her bygde de et helt nytt bygg i Industriveien 9.

De første årene var det kun service innen arbeidstøy og håndklær.

1973

Neste generasjon tok over bedriften. Terje kom rett fra militærtjenesten og ledet Stil.

Samme året startet Stil som en av de første i Norge med utleie av matter. Dette var en relativt liten andel av omsetningen de første 4-5 årene, men var en suksess helt fra starten.

I dag står matter for 65 % av omsetningen.

1976

Av- og pålessing, merking, vask og rens, pakking og systue - alt foregikk i samme hallen.

Her står Anne Kate og pakker til høyre i bildet.

1985

Dette året ble Stil et aksjeselskap – Terje ble daglig leder.

Andre generasjon var godt i gang – både Turid og Terje ønsket å satse videre.

1992

Stil startet dette året med mopper for renholdsbyråer i samarbeid med 2 andre vaskerier.

Mopper er i dag vårt tredje og siste produktområde.

Et nytt stort tilbygg ble satt opp samme år som i dag er dagens kontor/kantine og opplessingshall.

1994

Tilbygget gjorde det mulig investere i det første vaskerøret - et stort skritt fordi dette var helt nytt i Norge for matter og arbeidstøy.

Samme år ble industrirenseriet kjøpt opp fra familien Sundal.

1998

Siste store byggetrinn ble innviet oktober 1998 - dagens Univernbygg.

2002

Dust Troll ble innlemmet i Stil familien med stor suksess.

I 2002 hadde de en omsetning på 5,5 mill og nesten tredoblet dette i 2009, før Stil Tekstilservice og Dust Troll ble fusjonert i 2010.

2004

Etter 15 år besluttet vi at Stil Arbeidstøy måtte profesjonaliseres og solgte aksjene til Univern, som fortsatt i dag leier lokaler av Stil Invest Eiendom.

2005

Etter at renserivirksomhet hadde vært hovedområde siden oppstarten i 1949, solgte vi den siste rensemaskinen i 2005 - fra da var Stil kun vaskeri.

2010 - 2011

Stil hadde mange viktige prosjekter i 2010 og 2011:

Steamless Laundry som det første i Norge. Dette var et prosjekt som baserte seg kun på bruk av gass.

Svanemerket fikk vi i 2010.

Prosjekt LEAN ble startet i 2011.

2012

Moppelageret brant ned etter en dramatisk natt i januar 2012.

Oppbyggingen medførte at vi fikk ytterligere 300 kvm opplessing.

Våren samme år ble Stil utnevnt til Årets Bedrift i Follo.

2013

1. januar 2013 ble Merete, tredje generasjon, ny daglig leder.

Nytt logistikk og faktureringssystem ble startet opp 1. mai 2013.

2014

Ny organisering av Ren Side - tilbake til manuell pakking og sortering - en helt klar effektivisering av ferdigstillelse av arbeidstøy.

Stor investering i helt nytt matteanlegg og hengebaner til begge vaskerørene.