Stil tekstil distribusjon

Distribusjon

Fra vaskeriet til Stil Tekstilservice i Ski, reiser daglig 25 fulle varebiler med matter, mopper og arbeidstøy. Med et distrikt som strekker seg fra Skien i sør til Lillehammer i nord, dekker vi store områder og har ca. 8000 kunder som skal ha sine besøk. Gjennom våre gode samarbeidspartnere dekker vi også avtaler som omfatter hele landet.

Servicesjåførene er vårt ansikt utad. Derfor er det viktig med nøyaktighet, punktlighet og gode kommunikasjonsevner hos våre godt skolerte sjåfører, da vi i Stil setter god kundeservice svært høyt. Sjåførene har sine faste ruter som kjøres hver uke

 

«Man kan jo stille klokka etter sjåføren fra Stil Tekstilservice»

             Sagt av kunde

Fokus på kontinuitet

Vi får ofte spørsmål om hva som skjer dersom sykdom eller stor arbeidsmengde oppstår. Både Stil Tekstilservice og våre samarbeidspartnere er opptatt av at den daglige driften skal fortsette som normalt, og har derfor gode rutiner som sørger for faste prosedyrer ved uforutsette hendelser. Fordi vi vet at punktlighet er avgjørende, tar vi alle forholdsregler for å oppfylle våre kunders forventning.

Dette innebærer at:

  • Alle våre faste servicesjåfører har sine egne faste ansatte vikarer som er ansatt i vaskeriet.
  • Vikarene våre kjenner rutene og rutinene godt og stepper inn ved behov.
  • Ved avtaler som går utover vårt eget geografiske distrikt, har vi gode samarbeidspartnere som kan betjene våre kunder.

Vi er stolte av vårt distribusjonsapparat og er trygge på at våre kunder alltid får hva de har bestilt.

Kontakt oss i dag om du har spørsmål om vår distribusjon.

Få uforpliktende pristilbud!

Bestill gratis befaring