Om oss

Stil Tekstil alle test

Familiebedriften Stil Tekstilservice har helt siden starten i 1949 satset på stabile relasjoner, både med våre ansatte og våre kunder. Med over 65 års erfaring arbeider vi aktivt for å være en foretrukket samarbeidspartner i alle ledd når det gjelder matter, logomatter, vask av arbeidstøy og mopper.

Vi har fokus på å ha en positiv bedriftskultur og har en ansvarsbevisst holdning til miljøet og verden omkring oss. Dagens krav til effektivitet har medført at vi kontinuerlig fokuserer på å levere produkter som gir fordeler for våre kunder. Som en naturlig konsekvens av dette tilbyr vi en komplett produktportefølje innen vårt segment og er i dag et av landets mest moderne, miljøvennlige og effektive vaskerier.

«I 2011 ble vi kåret til Årets Bedrift i Follo»

Fra Skien til Lillehammer

Vårt distribusjonsapparat betjener kunder over hele Østlandet fra Lillehammer i nord til Skien i sør. Ved avtaler som går utover vårt eget geografiske distrikt har vi gode samarbeidspartnere som kan betjene våre kunder. Vi har 23 fast ansatte sjåfører, med bred erfaring og lang ansiennitet, som betjener våre kunder hver eneste dag. Dersom en av sjåførene ikke kan betjene en kunde vil en av våre fast ansatte vikarer ta over. Det er et sterkt prinsipp hos oss at kundene alltid skal betjenes.

I tillegg til å være bedriftens ansikt utad har hver sjåfør et personlig ansvar for sine kunder. Egenskaper som serviceinnstilling, nøyaktighet og gode kommunikasjonsevner er derfor viktig for våre sjåfører. Punktlighet er noe vi tar alvorlig. Våre kunder skal vite at vi kommer og når vi kommer. Det er blitt sagt fra flere av våre kunder at

«Man kan jo stille klokka etter sjåføren fra Stil.»

Stil Tekstil distribusjon

Distribusjonsgutta

Svanemerket

Stil Tekstilservice ble sommeren 2009 tildelt retten til å bruke Svanemerket. Dette er et miljømerke som henger høyt, og er en anerkjennelse av våre anstrengelser for å bli en av bransjens reneste.

Vårt ønske om å bli Svanemerket har vært et ledd i en naturlig utvikling for Stil. Bedriften har i mange år gjort det som er mulig for å ta vårt ansvar for å skåne miljøet mest mulig.

Vårt fokus er på å minske forbruket av olje, gass, vann, strøm og kjemikalier. For våre kunder betyr dette at Stil er en av bransjens minst miljøbelastende.
Svanemerke Stil Tekstil